Genel

Kişiler, tarihin uzun yıllarından günümüze kadar her zaman birikim ve yatırım yapma eğilimi içerisine girdiler. Bundan dolayı da sürekli olarak gelişen ekonomik ve finansal alanlarda kendilerine en iyi ve en kazançlı gelen yöntemlere başvurdular. Bakıldığı zaman son yıllarda ortaya çıkan portföy de, kişilerin ve yatırımcıların birikim ve yatırım yapmasındaki en...
Günümüz ekonomik şartları, artık kişilerin işsizlik gibi büyük bir istihdam sorunu ile karşılaşmalarına neden olacaktır. Özellikle başlatılan istihdam seferberliği sonrasında da, belirli sayıda bir işsizlik durumu her zaman ekonomi içerisinde var olacak bir gerçektir. İlk olarak iktisadi ekonomik kuramına uygun olan bu durum, kişilerin de farklı arayışlar içerisine girmesine neden...
İnsan yaşamı sürekli gelişmeleri içinde bulundurmaktadır. Hatta iyi bir yaşam elde edebilmek için bu gelişmeleri en yakından takip etmek gerekmektedir. Bu gelişmeler en çok teknolojik ürünlerde olmaktadır. Yani teknoloji sürekli olarak bir gelişme halinde ve bu gelişme de insan yaşamını etkilemektedir. Bu ise kişileri zengin olmaya itmektedir. Çünkü böylece teknolojiye...
Ülkemizdeki sistem, aslında noter mesleğinin ve kurumunun ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Çünkü şeffaf ve doğru bilginin ulaşılabilmesi için, noterler her zaman çok önemli bir görev üstlenmektedir. Hukuk kuralları içerisinde yer alan ve hukuktaki yetkiler sayesinde anlaşmazlıkların önüne geçen evrakların geçerli hale gelmesi, aslında noter ve noterlik sistemi ile...
Günümüzde araba sahibi olmak artık bir ihtiyaç değil hemen hemen bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü toplu taşıma ve diğer yolculuk seçenekleri kişilere büyük bir zaman kaybı yaşamaktadır. Ayrıca araba sahibi olmak bir nevi yatırım olarak görülmektedir. Zaten trafikte bulunan araç sayısı her gün artış göstermektedir. Fakat araç sahibi olmak artık...
Ekonominin tarihinin günümüze ulaştırdığı en önemli sonuçlardan bir tanesi, devletlerin her zaman istihdam konusu ile uğraşmasını gerektirmektedir. Bilindiği üzere iktisadi kuramların en önemli düşüncesi, bir ülkenin makroekonomik olarak zirvede olması için işsizliğin sıfıra inmesidir. Fakat günümüz ekonomik ve mali şartlarında böyle bir sonuç, aslında büyük devletler ve majör hükümetler tarafından...
Günümüz ekonomik düzeninde iş kurmak ve işin sürekliliğini sağlamak çok önemlidir. Bu yüzden de genellikle iş planının yapılması kritik bir göreve sahiptir. İş planları, öncelikle kurulan veya kurulması düşünülen işletmelerin geliştirilmesi için amaçlanan raporlar bütününe verilen isimdir. Bununla beraber işletmelerin faaliyetlerine konu olacak şekilde ürünlerin, hizmet ve finansman giderlerinin göz...
İstanbul, tarihten aldığı yoğun kültürel mirası günümüze kadar ulaştırması ve Asya ile Avrupa’nın tek ortak köprüsü olması nedeni ile her zaman çok önemli bir şehrimiz olmaktadır. Bu yüzden de İstanbul şehrinin düzeni ve gelişmişliği, aslında ülkemizin de kalkınma seviyesinin en önemli yansımalarından bir tanesi haline gelmiştir. Modernizasyon sürecinin iyi bir...
İktisadın temel mantığı, herkesin en iyi şekilde bir işe yerleştirilmesi ve bu sayede ülkelerin makroekonomik olarak iyi seviyelere ulaşmasını sağlamaktır. Fakat tabi ki reel dünyada bunun başarılması için, bütün dünya ekonomik düzeninin kusursuz bir şekilde planlanması gerekir. Böylesine bir ütopik hayalde, her ülkede farklı çalışma koşulları ve kişisel durumlar, aslında...
Bir çok insan günümüzün ekonomik koşulları sebebi ile kazançları yetersiz gelmektedir. Bu sebepten dolayı insanlar kendilerine ek iş arayışına girmişlerdir. Bu sebepten dolayı özellikle de evde yapabilecekleri işleri insanlar tercih etmektedir. Çünkü işten geldikten sonra farklı bir iş noktasına gidip gelmek için yolda harcayacakları zamanları göz önünde bulundurduğumuz da mantıklı...
Sayfa başına git